Frågan om rökförbud allmän plats

Frågan om rökförbud allmän plats

Ett nytt förslag från Regeringen om rökförbud på allmänna platser kan komma att bli verklighet från och med 2019. Åsikterna kring det hela är delade och tanken bakom sägs vara att ta ett ytterligare krafttag mot rökningen för folkhälsans skull.

Den som vill röka ska såklart få röka, men inte vart som helst. Om du vill avnjuta en cigarr på privat mark eller miljö så ska du såklart få göra det. Men om regeringen får som de vill så ska det vara stopp för detta på bland annat uteserveringar, perronger och lekplatser.

– Vi behöver avnormalisera rökningen, jag är övertygad om att det här kommer att kännas lika naturligt som rökförbudet på krogen, säger Socialministern enligt en artikel från SVT.

Flera delar i den nya tobakslagen

Den nya tobakslagen ska innefatta flera delar och ska ersätta den gamla lagen om e-cigaretter bland annat. Lagförslaget ska innefatta förbud mot rökning på uteserveringar, idrottsplatser, entréer till lokaler och allmänna utrymmen överlag, skriver Expressen i en artikel. Den nya lagen tros träda i kraft 2019 men regeringen vill inte kommentera dessa uppgifter.

Motverka tobak i det offentliga rummet

Det finns många i befolkningen som röker, men de flesta röker inte,. Därför tycker socialministern att det är rimligt att motverka tobaksbruk i det offentliga rummet. Om du inte röker ska du inte heller behöva utsättas för rök på allmänna platser. Förslaget har mött kritik från bland annat restaurangbranschen och många andra tycker även att förbudet inte är rätt väg att gå. Regeringen tidigare satt upp kring mål kring att ha ett rökfritt Sverige år 2025, skriver Svenska Dagbladet, det återstå att se hur det går.