Att röka är en relativt vanlig ovana som folk har. Men idag vet vi att det gör mer ont än gott och därför yrkar vissa på att det borde bli rökförbud på allmän plats. Detta har både sina för- och nackdelar. Ska man få röka var man vill, eller är den passiva rökningen anledning nog för att bannlysa rökning på offentliga ytor? Med ”rökförbud” menas det inte att sista cigaretten är rökt. Det betyder att du endast får röka på utvalda ytor. Detta känns för vissa som ett övergrepp, medan andra tycker att det är en självklarhet.

En fördel med ett rökförbud är att folk som inte röker slipper andas in den cancerframkallande rök som kommer från cigaretter och även cigarrer; det är på så vis en fråga om hänsyn till sin omgivning. En annan fördel är att det kan motivera folk till att sluta röka, då det blir svårare att hitta en rökruta eller dylikt. Sedan minskar såklart även fimparna. Socialministern talar för regeringen när hon säger att de vill avnormalisera rökningen i det svenska samhället, då det är en hälsofråga likväl som en trivselfråga.

Fördelarna kan alltså konkretiseras som såhär:

  • Hänsynsfullt till icke-rökare
  • Motiverande för att sluta röka (då rökning är extremt skadligt för hälsan)
  • Renare allmänna platser, då fimparna minskar i antal

Nackdelar med rökförbud

Nackdelarna med ett rökförbud handlar mer om den fria viljan. Ska inte du få röka var du vill? Motståndare kan hävda att det inte är så illa med röken och att det känns nästintill diktatoriskt att inte få röka på allmänna ytor. I värsta fall kan rökare känna sig diskriminerande i sin rätt att få göra vad de vill med sin egna kropp (här är dock motargumentet starkt; Den passiva rökningen är även den farlig). Om det blir rökförbud blir det även svårare att hitta platser där rökning är tillåtet, vilket kan kännas frustrerande för rökare.

Nackdelarna kan alltså se ut så här:

  • Det gör intrång på den fria viljan
  • Det gör det svårare att hitta platser att röka på
  • Det känns diskriminerande